Rychlý kontakt
Jak správně používat klimatizaci?

Jak správně používat klimatizaci?

108200820830083085008508BoxerExpertExpert CombiPartnerRifterTraveller

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ KLIMATIZACE

KLIMATIZACE VÁM UMOŽŇUJE:

 • Osvěžit vzduch v kabině.
 • Rychle odmlžit okna.
 • Vytvořit optimální teplotní komfort.

TIP!

Klimatizační systém zapněte nejméně jednou za 14 dní na dobu minimálně deseti minut, bez ohledu na roční období. Prodloužíte tím jeho životnost.

FUNKCE KLIMATIZACE

 • Zajistit v kabině příjemnou teplotu v každém ročním období.
 • Zachytit saze*, prach a pyl z ovzduší, abyste v kabině dýchali čistý vzduch.
 • Vysušovat vzduch a rychle tak odmlžit okna – velmi účinné v zimě nebo za deště.

ZNÁMKY ŠPATNÉHO FUNGOVÁNÍ KLIMATIZACE

 • Pomalé odmlžení - nechte zkontrolovat kabinový filtr.
 • Nepravidelné nebo příliš pomalé ochlazování - nechte provést prohlídku klimatizace ve svém autorizovaném servisu: může se jednat o nepatrný únik plynu, který způsobuje nefunkčnost teplotního okruhu.
 • Systém je příliš hlučný - kompresor může být vadný, nechte zkontrolovat řemen.
 • Špatné proudění studeného vzduchu - nechte zkontrolovat ventilátor, může být poškozený.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ KLIMATIZACE

1. KONDENZÁTOR
Kondenzátor je výměník tepla umístěný v přední části vozidla, který ochlazuje kapalinu v chladicím okruhu. Kondenzátor mění stav chladiva z plynného na kapalný a současně uvolňuje teplo.

2. NÁDRŽKA – DEHYDRÁTOR
Pohlcuje zbytkovou vlhkost a filtruje nečistoty, aby nedocházelo ke korozi součástí systému.

3. KOMPRESOR
Umožňuje proudění plynu/chladiva v celém okruhu. Aby nedošlo k poškození, promazává se olejem.

4. REDUKČNÍ VENTIL
Snižuje tlak chladiva a reguluje jeho množství na vstupu do výparníku.

5. VÝPARNÍK
Jedná se o tepelný výparník, ochlazuje a vysouší vzduch, který jím proudí.

6. VENTILÁTOR
Přes kabinový filtr* vhání klimatizovaný vzduch do kabiny vozu.

7. KABINOVÝ FILTR

*Platí pro vozy vybavené kabinovým filtrem. Podle typu vozu může být umístěn i před chladicím okruhem.

Kabinový filtr

RŮZNÉ ÚROVNĚ FILTRACE

Podle úrovně filtrace a částic, které chcete zachytit, existují 3 kategorie filtrů PEUGEOT*:

Čištění klimatizace - úrovně filtrace

Filtrace částic > 3 mikrony z 99 %. Velmi účinná filtrace jemných částic < 2,5 mikronu, které vdechujeme.

PROČ SE VZDUCHOVÝ FILTR OPOTŘEBÍ?

Filtr se po čase zanese vlivem prostředí, ve kterém je vůz používán, a podle intenzity spouštění klimatizace. V městském prostředí se filtr zanáší mnohem rychleji.

TIP!

Chcete se dlouhodobě zbavit bakterií (příčina alergií), mikrobů a nepříjemného pachu? Existuje účinná metoda. Využijte výměny kabinového filtru k asanaci, kterou servis PEUGEOT provede v rámci údržby klimatizace vašeho vozu.

PEUGEOT DOPORUČUJE K PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ

 • Kabinový filtr* nechte vyměnit každých 15 000 km nebo alespoň jednou za rok**.
 • Stav klimatizace nechte zkontrolovat minimálně každé dva roky.
 • Dehydratační nádržku nechte vyměnit každé 4 roky (nebo po ujetí 60 000 až 80 000 km)**.
 • Hladinu oleje v kompresoru doplňte dřív, než překročíte 100 000 ujetých km.
 • Doporučuje se pravidelně provádět ionizaci kabiny, abyste se zbavili mikrobů a nepříjemných pachů.

PROHLÍDKA KLIMATIZACE: PŘEDVÍDEJTE ZMĚNY TEPLOTY

Nechte zkontrolovat všechny prvky klimatizačního systému, abyste se v sezóně nesetkali s žádnou nefunkčností: řemen a elektromagnety kompresoru, kabinový filtr*, tlak plynu, teploty na výstupu, čtení paměti počítače.

SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST KLIMATIZACE PEUGEOT

Náhradní díly PEUGEOT odpovídají přísným podmínkám pro klimatizační systém vašeho vozu a zaručují vám optimální kvalitu.

PEUGEOT A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PEUGEOT je výrobce, který k ochraně životního prostředí přistupuje velmi zodpovědně a aktivně se zapojuje do zpracování a eliminace škodlivých produktů. Během celého životního cyklu vozu, od fáze vývoje až po recyklaci použitých náhradních dílů, dbá PEUGEOT i jeho obchodní síť na maximální ekologickou ohleduplnost svých výrobků i činností.

Platí pro vozy vybavené kabinovým filtrem.
** Jedná se o orientační údaje. Podmínky pro váš vůz si ověřte ve svém autorizovaném servisu PEUGEOT.

Objednejte svůj Peugeot do servisu v Liberci Objednejte svůj Peugeot na servis do Prahy
« Zpět na novinky20.04.2020,
Kabinový filtrPeugeot - čištění klimatizaceFiltry
Newsletter