Rychlý kontakt

Recyklovatelnost vozů: environmentální priorita značky Peugeot

Recyklovatelnost automobilů je hlavní výzvou automobilového průmyslu pro příští roky. Skupina PSA a značka Peugeot se zavázaly optimalizovat využívání zdrojů a upřednostňovat při výrobě vozů ekologické nebo recyklované materiály, aby se trvale zajistilo fungování recyklačního řetězce a snížila se ekologická stopa vozů.

Všechny nové vozy musí již od fáze návrhu zahrnovat recyklované materiály, jež jsou posuzovány z hlediska vhodnosti pro výrobu a životnosti.
Recyklovatelnost automobilů je hlavní výzvou automobilového průmyslu pro příští roky.

Ekologická výzva

Do roku 2060 bude na Zemi žít deset miliard lidí. OECD odhaduje, že se zdvojnásobí množství používaných surovin, aby se udrželo tempo růstu, což způsobí dvakrát větší tlak na životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že dopad automobilů na životní prostředí je dvojí –prostřednictvím využívání přírodních zdrojů a prostřednictvím způsobu jejich recyklace po ukončení životnosti (recyklace vyřazených vozidel), bere tuto otázku v úvahu mnoho výrobců.

Aby mohli plnit svou společenskou odpovědnost, snižovat riziko závislosti a výrobní náklady, musí najít řešení pro:

 • používání materiálů vzešlých z odpovědného dodavatelského řetězce (dodržování lidských práv, ochrana životního prostředí a etika);
 • odpovědné zacházení s výrobky po skončení životnosti (zejména elektromobily a jejich baterie);
 • používání materiálů kompatibilních s cirkulární ekonomikou při zaměření na dvě oblasti: nutnost opětovně využít a recyklovat auta po skončení životnosti a recyklovat materiály, které jsou stále vzácnější;
 • snížení používání přírodních zdrojů, které jsou čím dál vzácnější, a proto stále dražší;
 • eliminace nebezpečných látek podléhajících právním nařízením.

Použití recyklovaných materiálů v automobilech Peugeot

Zohlednění dopadů na životní prostředí při koncipování nových vozů je hlavním tématem, na které konstruktéři v poslední době zaměřili největší pozornost. Všechny nové vozy musí již od fáze návrhu zahrnovat recyklované materiály, jež jsou posuzovány z hlediska vhodnosti pro výrobu a životnosti.

Nejnovější vozy Peugeot ilustrují, jak se při jejich výrobě podařilo využít recyklované materiály nebo materiály pocházející z přírodních zdrojů. 

 • Společné programy aplikované při výrobě vozů nový Peugeot 208 a nový Peugeot 2008 vedly ke společnému používání recyklovaných a přírodních materiálů v těchto vozech. Oba modely shodně obsahují 30 % recyklovaných a 31 % přírodních materiálů. Recyklované a přírodní materiály jsou využity u přibližně 40 dílů. Jde například o:
 • přírodní konopná vlákna pro zesílení přístrojové desky;
 • recyklovaný polypropylen ve spojlerech (vzduch pod podlahou, pod nádrží, airbag, přední / zadní blatníky) a v předních / zadních náraznících;
 • recyklovaný polyamid v krytech kol a sacím potrubí a také v motoru ventilátoru.

Ve voze Peugeot 508 se používá v průměru 31 % recyklovaných a přírodních materiálů. Objevují se u přibližně 80 polymerových dílů. U vozu Peugeot 508 jde především o:

 • přírodní konopná vlákna ve vedení zajišťujícím odmrazování čelního skla,
 • recyklovaný polypropylen ve spojlerech nebo v prostoru pro ukládání rezervního kola.

Dopad průmyslového odvětví na životní prostředí je pro značku Peugeot prioritou a při pohledu na její nejnovější modely je zřejmé, že se tato snaha promítá do konkrétních úspěchů, protože vozy Peugeot dnes dosahují rekordní úrovně využívání přírodních a recyklovaných materiálů.

Skupina PSA a značka Peugeot se zavázaly optimalizovat využívání zdrojů a upřednostňovat při výrobě vozů ekologické nebo recyklované materiály, aby se trvale zajistilo fungování recyklačního řetězce a
« Zpět na novinky16.06.2020, zdroj: Peugeot
Všechny nové vozy musí již od fáze návrhu zahrnovat recyklované materiály, jež jsou posuzovány z hlediska vhodnosti pro výrobu a životnosti.Skupina PSA a značka Peugeot se zavázaly optimalizovat využívání zdrojů a upřednostňovat při výrobě vozů ekologické nebo recyklované materiály, aby se trvale zajistilo fungování recyklačního řetězce aRecyklovatelnost automobilů je hlavní výzvou automobilového průmyslu pro příští roky.
Newsletter